Блажени Августин

0
578

Аврелий (354-430) християнски богослов и философ-мистик. Отначало се увлича от различни учения. Изпитва влиянието на Цицерон, а впоследствие и на манихейството. В 359 г. е ръкоположен за епископ в гр. Хипон. Блажени Августин синтезира и преосмисля в духа на неоплатонизма целия опит на изградената до него система на християнството. Основата на мировъзрението му е принципът, че без вяра няма знание, няма истина. Създал новата християнска концепция за историята като резултат на божественото предопределение. Той е приеман от мнозина за баща на римокатолицизма, а Лутер го смята за единствен църковен авторитет. Блажени Августин е плодовит писател и съчиненията му обхващат широка сфера: богословски, философски, догматични, апологетически, полемически, автобиографични и др.