Блаватска

0
600

Елена (1831-1891) — основателка на Теософското общество заедно с полковник Хенри Олкът. Тя представя теософията като глобално мистично-религиозно отношение към света с цел подготовка на човечеството в духовно, мисловно и социално отношение за идването на нов Миров Учител. Автор на редица окултни произведения, най-значими от които са „Разбулената Изида“ и „Тайната доктрина“.