Ашока

0
603

цар на Маурийската държава в северна Индия, управлява от 272 г. до 236 г. пр. Хр. През 260 г. пр. Хр., след един кървав военен поход, който взема много жертви, той става будист и решава да узакони Будизма като държавна религия. Назначава специални служители за надзор на гражданите, пропагандира вегетарианството и забранява жертвоприношенията на животни.