Атман

0
732

в индийската философска мисъл условно означава „вселенски дух“. Това е нашата най-съкровена същност, която е идентична с Божествеността. Атман е божествената Монада, проекцията на безкрайния океан на Световния Дух в индивидуализирания дух.