аскет

0
589

(гр. — „упражнение“) — привърженик на философско или религиозно учение, проповядващо крайно въздържание по отношение на телесните желания; подлагане на телесни лишения, за постигане на морално съвършенство; презиране на тялото и стремеж към победа на душата над инстинктите и страстите.