Аристотел

0
659

(384-322 пр. Хр.) — древногръцки философ, един от най-универсалните мислители на класическа Гърция. Роден в Стагира, nopaди което често е наричан Стагирит. Ученик на Платон, наставник и приятел на Александър Велики. Основава в Атина Ликейската философска школа (намираща се в близост до храма на Аполон Ликейски), наричана още „перипатетична“ (гр. „разхождам се“), тъй като Аристотел провеждал философските си занятия по време на разходка. Оставя изключително богато творчество. Поставя началото на сравнителната анатомия и физиология, на формалната логика, на история на философията, обогатява почти всички дялове на философията. Основни трудове: „История на животните“, „Риторика“,; „Политика“, „Метеорология“, „Физика“, „Метафизика“, „За душата“.