Арий

0
649

(256-336) — представител на Александрийската църква. Води аскетичен живот, но сам се отнася със снизхождение към миряните. Богословието му наследява разсъдъчния характер на Александрийската богословска школа по отношение тайнствата и вярата. Арий не приема вечността на Божия Син и неговата роденост от Отца. Той отрича единосъщността на ипостасите и предполага някаква форма на субординация между тях. (Предпоставки за това се откриват още в учението на Ориген.) Арий счита Иисус Христос само за съвършен човек и отрича божествения Му произход като Слово. Последователното развитие на учението на Арий води до отричане на догмата за изкуплението, извършено от Христос, а оттам и до невъзможност за спасение на човека. Разрасналото се арианство става причина за свикване на Първия вселенски събор. Там то е осъдено, а Арий заточен.