Александрийска школа

0
693

катехитическа християнска школа в град Александрия (Египет), наричана още неоплатоническа. Това е школата на т.нар. катехумени — онези, които от езичество преминават към християнството, новопокръстените, оглашенците. Школата е създадена в средата на II в. Нейни видни представители са Амоний Сакас, Плотин, Ориген, Тит Флавий, Климент Александрийски и др.