Акиба бен Йосиф

0
588

(50-135) — юдейски религиозен водач. Животът му е обвит в легенди, но се счита, че младините си прекарва като беден и неграмотен овчар. Започва обучението си около 40-та си година. Традицията го сочи като един от първите ученици на систематично събраните, устно предавани дотогава еврейски закони Мишна. Счита се, че е екзекутиран от римляните по съмнение за участие в освободителното въстание на Бар Кокба, но мненията доколко е имал реално участие са противоречиви.