агностицизъм

0
798

(на гръцки: ἀ – не, без и на гръцки: γνῶσις – знание) е виждането, че съществуването или несъществуването на свръхестествени същества, в частност Бог е нещо, което остава завинаги неизвестно и непознаваемо. Счита се, че термините агностицизъм и агностик са въведени от английския биолог и професор Томас Хъксли през 1869 г. в Лондон по време на основаването на Метафизичното общество. Понятието обаче съществува от дълго време и има различни определения в зависимост от сферата на употреба, но общо взето се използва за да означи скептицизъм и съмнение по отношение на дадено твърдение. Във философски и теологичен смисъл съществуването на Бог, богове или божества е или неизвестно, или е поначало непознаваемо.