Авицена

0
602

Абу Али Хусайн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина ал Бухари (ок. 980 — 1037) — един от най-изтъкнатите и просветени ислямски мислители, философ и естественик, наричан „княз на лекарите“. Авицена е латинизираното му име. Родом е от Бухара (Персия). Автор е на около 200 съчинения в областта на метафизиката и гносеологията, логиката и етиката, психологията и медицината, поезията и социологията. Основни трудове: „Медицински канон“, „Книга за лекуването“ в 18 тома.