Зодия Близнаци (22 май – 21 юни)

Близначеството е духовно родство – плътта е, която го потвърждава!
Зодия Близнаци (22 май – 21 юни)

Въздушен знак, управляван от планетата Меркурий и обозначен с близнаци – символ на двойствената личност. Сред типичните черти са общителността и импулсивността. Зодия Близнаци неизменно се свързва с древногръцкия мит за Полидевк (Полукс) и Кастор.

В списание „Нур“, брой 3 от 1993 година, Учителя Ваклуш Толев пише, че характерни черти на тази зодия са преданост, двойственост, вярност, неуловимост и мистериалност. Нейни отрицателни черти са несъобразителност, непостоянство и понякога неоправдано упорство.

„Ако човекът в тази зодия успее да надделее хитрината си, т.е. да се освободи от разсъдъчното начало, той може да стане задълбочен в духовното си предназначение. Защото тази зодия е подчинена на планетата Меркурий, а там е и хитрината, и интелигентността, и движението. Следователно тя може да надмогне отражението на мисълта си, като премине към теорията, към учението.“

Основното, което дава тази зодия и което едва ли друга би ни дала, е *послушание за свобода от себичност. *Какво е желанието на Полидевк: Дай ми, Зевсе, право да умра, за да бъда постоянно с моя брат.

Коментирайки зодията именно в аспекта на мита за Полидевк и Кастор, Учителя Ваклуш подчертава:

„Близначеството е, че безсмъртието трябва да влезе в смъртното. Духът е, който слиза да одухотворява; Духът е, който е безсмъртен и може да приеме смърт, за да спаси своя брат. А нямаме ли го в Голготския път? Духът трябва да възкреси плътта, трябва да възкреси Иисуса. Ето това е, което дава идеята за Близнаците – материя и Дух…

Духовната същност е, която дава близначеството. Плътта им, макар и да не е на двамата една и съща, една утроба ги храни. Близначеството е духовно родство – плътта е, която го потвърждава!

Енергиите на зодия Близнаци дават възможността да одухотворяваме своята материя, защото, както каза Учителя на Мъдростта Ваклуш:

Материята не трябва да бъде отричана, а одухотворявана!

от Редакцията на Фондацията