Зодии – обобщение

Всеки носи в себе си всички зодии! А всяка зодия е една аурна дреха, в чиято тъкан има и лични нишки, и присъствие на Космичността.
Зодии – обобщение

„Всеки носи в себе си всички зодии!" – подчертава в своята книга „Беззаветен Завет“ Учителя на Мъдростта Ваклуш – а всяка зодия е една аурна дреха, в чиято тъкан има и лични нишки, и присъствие на Космичността – тя е пръст от ръката на съдбата. И когато човек е призован в даден живот, той има определен знак и трябва да го хармонизира с Космическия хороскоп на тази планета. Вие имате своя огледален образ в собствения си знак на битие не само като зодиакалност, не само като Лъч на еволюцията, а и като йерархия. Ето колко естествено е тогава да потърсите собствения си знак като битие в хармония с Космическия хороскоп.“

Енергиите, с които, работейки с даден зодиакален знак, можем да осъществим своята хармонизация с Космичния хороскоп на планетата Земя, която е наш дом и съдба, са:

ЗодияЕнергии, които носи
КозирогС енергиите на зодия Козирог ние можем да се изграждаме между духовност и материалност. Енергиите на този зодиакален знак ни дават възможност да се изкачим на връх, за да видим какво трябва да бъде разрушено и как да градим Ново битие
ВодолейС енергиите на зодия Водолей можем да изобретим свой „кораб“, с който да започнем своето пътуване. Преодолявайки страха за принадлежност, можем да изявим воля за промяна .
РибиС енергиите на зодия Риби е възможно да се научим да „плуваме“ между земя и Небе, т.е. между крайното и Безкрайното, и да изграждаме себе си, стремейки се към съвършенство.
Овененергиите, които носи зодия Овен, ни откриват възможността да коригираме съдбата и в крайна сметка да разкъсаме нейната верига, за да се освободим от нея.
ТелецЕнергиите в месеца на зодия Телец, именно енергии на трудолюбие, внушение на устойчивост, артистичност, чувство на изящност, въображение, ни дават основание да направим от трона си повече от обикновеното и от храма си – светилище.
БлизнациЕнергиите на зодия Близнаци дават възможността да одухотворяваме своята материя.
РакЕнергиите на този зодиакален знак поставят пред нас предизвикателството за свобода от минало._ Свобода от минало_ в идеята на овладяване на материята чрез отиването и връщането на нашата душевност, като вътрешното съсредоточение, което носят енергиите на зодия Рак, е опорната точка за осъществяването й.
ЛъвЕнергиите на зодия Лъв захранват онова себеутвърждаване у нас, което ни събужда, за да приемем духовната Светлина и да си пожелаем участта на водача.
ДеваС енергиите на зодия Дева всъщност отработваме онази чистота, необходима ни, за да родим бъдещето. С енергиите на зодия Дева можем да изградим своята вътрешна чистота и да родим света на бъдещето!
ВезниЕнергиите на зодия Везни ни дават възможността, преодолявайки колебанието на Еволюцията, да влезем в служение.
СкорпионЕнергиите на зодия Скорпион ни дават възможността да извършим Възкресението, като победа на Духа над материята, и да изречем: „Равайте се, аз победих света!“
СтрелецС енергиите на зодия Стрелец имаме възможността да влезем в новия храм – на Мъдростта, да застанем пред новия олтар – Книгата на Живота, и с жезъла – на Истината, да положим своята жертвена дързост в идеята на служение за осъществяването на Новата Духовна вълна в живот!

„Когато се осъзнавате като отделна личност и сте намерили собствения си знак, тогава бихте дали своята валентност на Космическия хороскоп. Така всеки според своята даденост ще допринесе от всичко онова, което е и с което богати света. Всеки от нас е достатъчен да обслужи другия, както другият – нас, за да създадем хармония с Космическия хороскоп.“ – пояснява още Ваклуш Толев.