Дървото на Живота

Още в книга Битие е писано: И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая… Така още в идеята на Сътворението е поставена потребата от безсмъртието на човека – потреба, визуализирана с т. нар. Дърво на Живота. Защото, както подчертава Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев в списание „Нур“ 3/2001, „в черупката-човек има едно зърно, което ще израсте в Дървото на Живота“. Защото то, Дървото на Живота, чрез смъртта носи безсмъртие.

Но къде се намира Дървото на Живота? Как да разбираме написаното в Библията?

В творчеството си Ваклуш Толев казва, че Раят е Мисловното поле (теза, застъпена и от Ледбитър), но Дървото на Живота е сложено в сърцевината на Мисловното поле, т.е. в Причинния свят, и се намира както в човека, така и вън от него.

В книга Битие е подсказана още една метафизична тайна. Там пише: И изгони Адама, и постави на изток при Едемската градина Херувим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Но защо е „пазено“ Дървото на Живота? Или текстът в Библията има някакъв по-дълбок смисъл?

Според Учението Път на Мъдростта този Херувим, споменат в Библията, символизира преходът между знанието-добродетел и Знанието на Мъдростта, а пламенният меч е Кундалини – Висшата духовна сила в човека, вложена в него чрез Диханието. Както Учителя Ваклуш казва, „Дървото на Живота има плод, който само Знанието на Мъдростта може да вкуси!“

Още през 1995 година, в списание „Нур“, е казано, че „щом от Дървото на Живота не сме яли в Рая, значи плодът му е от едно по-висше поле“. Следователно плодът от Дървото на Живота се пази, защото той е от Причинното поле и неосъществената еволюция прави невъзможен достъпът до него. „Адам и Ева станаха като богове, но не живеят още Бога – затова Дървото на Живота се брани“, е подчертано в списание „Нур“ 5/1995.

Не можем за подминем и едно друго уточнение, което Ваклуш Толев прави в списание „Нур“ 2/2012: „Дървото на Живота се изявява като вегетативна сила само до Четвъртото поле – Причинния свят, но като същност се изявява до Съсътворителя – Духовния свят, обяснява Той, то е жизнеността на Кундалини!“. А в „Нур“ 2/2005 е казано, че „Дървото на Живота като същност е Кундалинидуховното и зрящото чрез Единосъщието! То извежда в Синовност“.

Но каква енергия носи плодът от Дървото на Живота? И кога можем да ядем от него?

Ваклуш Толев дава доста уточнени отговори и на тези два въпроса.

„Дървото на Живота е енергията на безсмъртието“, казва Той. Неговият плод е посредник, енергия за Пътя на Единосъщието, като именно той създава друга култура, извежда Диханието… Плодът от Дървото на Живота е човешкото бленувано единство с Отца.

Следователно можем да кажем, че плодът от Дървото на Живота носи безсмъртие и живот в Бога.

В списание „Нур“ 1/2006 е даден един ясен, конкретен отговор и на втория въпрос, който поставихме:

Когато имате звезда, когато имате Голготско Възкресение, тогава вече може да ядете плод от Дървото на Живота. Защото Културата на Единосъщието е да ядете плода на Дървото на Живота.

В Библията обаче има още един символ, върху който е поставен силен акцент в Откровението на Йоан (дадено му от Христос) – Книгата на Живота. За нея Учителя Ваклуш дава определението, че е съзнанието на Бога в човека. В списание „Нур“ 2/2005 ясно е дадено взаимоотношението, в което се намират Книгата на Живота и Дървото на Живота: Книгата на Живота е енергия от Дървото на Живота. Дървото на Живота ни дава съзнанието на Бог в Книгата на Живота!

От казаното дотук е ясно, че човекът като бог в развитие води една битка, предопределена още с акта на Сътворението – битката да яде плод от Дървото на Живота, т.е. да направи Възкресение, с което да осъществи Единосъщие. Това е битката човекът да одухотвори материята и да довърши Сътворението.

Ваклуш Толев подчертава, че *пътеката на човека *е от закона на знанието до идеята за вечност, а Дървото на Живота е целостта на еволюцията, която изгражда човека за Свобода. Дървото на познанието е мистерия на човека, Дървото на Живота е мистерия на Космоса!

Предназначението на човека е да яде плод от Дървото на Живота!

Части от изложението са представени на 29 юли 2018 г. на 2-ри Събор от ІІІ-ти цикъл Събори на Общество *Път на Мъдростта *в беседата при откриване на семинара.