Сътворението влага възможностите, съпроводени с еволюционния пулс!

Първата Духовна вълна на Сътворението, изгражда света и човека. Поражда се света с Да бъде светлина! (Битие 1:3). След това Бог казва: „Да сътворим човека по Наш образ (и) по Наше подобие. (Битие 1:26). Да сътворим – значи Творецът е имал Сътрудници. Но с тях създава образа на човека, а подобието влага Сам, като „вдъхна в лицето му дихание за живот“ (Битие 2:7).

В Духовната вълна на Сътворението с Диханието на Бога образът започва да се разгръща – човекът получава великата тенденция, като бог в развитие да еволюира до Съсътворител на Бога. Човекът е Богоосезаема необходимост – Бог чрез нас се Себесъзнава, а ние се осъществяваме чрез Него, казва Ваклуш Толев.

Тази вълна предоставя на човека йерархия на телата – умствено, астрално, физическо. От Адам – мисълта, се извежда Ева – астрала, за да бъде човекът заземен. Култура на Сътворението е: Иди и обработвай земята, от която бе взет – култура на трудолюбието!

Духовната вълна на Сътворението осъществява в човека борба за индивидуализиране на Физическото поле!

Без ум няма индивидуалност, а човекът е трябвало да започне битие в йерархията на духовното развитие, като личност. Да изгради себесъзнание и да се себепознае с идеята за егоцентризма, за да се откъсне от стадното съзнание. Голямата идея за водачеството е егоцентризмът. Сега да бъде човек егоист е неморално, но да стои в стадото хилядолетия е престъпление спрямо развитието.

Това, което наричаме Сътворение, започва с раздяла между Небето и земята. А това, което ще наречем човешко битие, е присъствие на земята, но и нескъсана връзка с Небето. Затова в Културата на Сътворението се ражда тотемизмът.

В книгите за тотемизма не е дадена идеята за Сътворението. Не е запазено това съкровище, което тотемизмът дава като откровение. Защото човекът тогава е в пряка връзка с това, което наричаме Небе, и не е имал нужда от олтар. Олтарът е бил душата му – а присъствието на Небесния му покровител е бил в нея. Вярвало се е, че тотемът се въплътява в човека и той става като Божеството. Тотемизмът е цялостна отдаденост на присъствие на душата ни в Небето и физиката ни на земята!

Културата на Сътворението е първата борба на човека за Себе си – битката е да стане личност!