Правдата е възпитание на ума – да мотивира в човека поведение!

Третата Духовна вълна – на Правдата, внася размерността като поведение от повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие. С нейните принципи, които дават възхвала и възмездност, човекът се градира към съвършенство.

Духовната вълна на Правдата внася размерност между вибриращата плът и законите, писани в нея!

Разумът разграничава, за да преценява, и човечеството започва да изгражда цивилизацията. Вълната на Правдата въвежда постулатите за изграждане на социални формации, а сложеният закон носи идеята за съжителство с тезата за справедливостта. Но справедливостта е вътрешното чувство за морални достойнства, не буквата на закона, обяснява Ваклуш Толев.

С Културата на Правдата са изградени вече индивидуализираните религии – юдаизъм, будизъм, мохамеданство и донякъде зороастризъм. Тя освобождава човека от многото богове, но възправя Бога срещу човека!

Юдаизмът е тенденция за земен нравствен живот; будизмът – за съвършенство в живота, като човек се освободи от желанията; мохамеданството – за преданост, която стига до фанатизъм; зороастризмът – за чистота и липса на лъжа. Тези религии учат на поведение, но не се освобождават от идеята за възмездие.

В Духовната вълна на Правдата Моисей и Мохамед налагат идеята за единобожие, но натрапчиво внушават на човека грях, жестокост и страх от Бог. Сложеното „грехопадение“ е ужасяваща теза и воденичен камък над човешкото битие. Така не губиш съзнанието си, че си човек – не събуждаш основание, че си божество! Тези култури на Правдата търсят очовечване, но се защитават с ревност и кръвна принадлежност. Буда не говори за Бог, а за уговорката как да живееш – без желания, за да се освободиш от страданията. Но къде остава тогава йерархията на развитието?! Защото желанията са живот – друг е въпросът те да се култивират, каза Учителя Ваклуш.

Моралът на зороастризма е и много строг, и много скромен – обич към труда, почит към жената и децата, добри мисли, думи и дела…

Метафизиката на Зороастър е дуалистична – присъстват две божества: бог на доброто – Ормузд, и бог на злото – Ариман. Но богът на злото е с ограничено време, а на доброто – с неограничено време, т.е. отново идеята за единобожие.

Културата на Правдата изгражда добродетели, но с искане за възмездие!