• Домът на Мъдростта е материализирана енергия на Учението Път на Мъдростта!
  • Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието на Мъдростта.
  • Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди.
  • Домът на Мъдростта не е само приют, а и храм на служение без Себе си.
  • Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението на Мъдростта.
  • Домът на Мъдростта трябва да бъде изграден първо вътре у нас.
  • Домът на Мъдростта е един саркофаг на посвещението за Възкресение.
  • Домът на Мъдростта е скрижала на бъдността – бъдната Академия на Знанието.
  • Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here