Докога
  • Докога прокълнати с майчини клетви
  • ще скитаме чужди, чужди по света?
  • Отдавна тъги изкласили за жетви
  • чакат жетварка и невнятно трептят.

– Ваклуш Толев