Децата на Деня

На моите събожници!

За кой ли път на тази планета започна възходът на Слънцето! Своите пътници Денят призова – будни бяха те на зазоряване… А после име им даде: Деца на Деня!

Самосъзвани във идеята да знаят, в молитвата мълвят не „Дай!“, а „Научи!“ и свойта целомъдреност изграждат в разжарената клада на Духа.

И знаят: няма друг, а всеки е събожник, и всеки носи вечното Небе, и всеки ще поеме свойта отговорност за бъдния градеж на нови светове!