Децата на Деня – Нов тропар

Пътят на Мъдростта дава свобода от миналото!
Децата на Деня – клада на свободата!

Ваклуш Толев

Не се измъчвайте, о, пътници-йерархии, че ще свалите дрешния си сан, ще се лишите от стада, епархии, от милостта – животното-курбан!

Мъдростта не е поличба и прокоба. Тя сама е ЛИК-ИКОНОСТАС! Кръщава! Империла – човешката отрова, прикажда с вощеница – Живият у нас!!!

Мениха Боговете клети – светии в календар. Дали съдбата ни е с нещо променена?!… Децата на Деня са кладна жертва – нов Тропар, Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена!!!

Павлина Сазанова