Децата на Деня като Мирова необходимост и историческо битие

В Първото Послание от 7-и период, т.е. в 25-ото Послание, което е от 2002 г., се призовава: Деца на Деня, вие сте Мирова необходимост и историческо битие! В тълкуването на този призив в книгата „Беззаветен Завет“ от Ваклуш Толев се казва: „Стратегията на Мъдростта е Мирова идея, а тактиката е енергия, която създава приложна идеология. И в идеята на стратегията Децата на Деня са една Мирова необходимост, а в приложната воля на тактиката те са историческо битие“. Като Мирова необходимост Децата на Деня не са предмет на национална воля, дори и на континентална воля, а на планетна принадлежност.

Именно Мирова необходимост е създаването на едно ново планетно историческо битие. Можете да си представите тогава колко важна задача стои пред Школата!

Ваклуш казва още: Децата на Деня са една концентрирана енергия на Мировото съзнание! За да осъзнаем присъствието на Децата на Деня като Мирова необходимост и историческо битие, ще разгледаме три техни аспекта, изведени от Учението Път на Мъдростта. Тези аспекти са: йерархия на Децата на Деня, характеристика на Децата на Деня и задачи на Децата на Деня.

Йерархия: След Децата на Слънцето, Синовете на Служението, Пророците на Правдата и Воините на Любовта, Децата на Деня са новата духовна йерархия – носители на Огъня на Мъдростта. Те са ново съзнание и работят с вътрешна светлина. Те са йерархия на осъществяващия се бог в развитие. Следователно йерархията Деца на Деня е преломност в еволюцията, преломен момент в приложната Мирова енергия. Ето защо прозвището Деца на Деня не се дава от институция, а е достижимост – лична достижимост! Децата на Деня самите са институция; те са йерархия на посветена отговорност в идея на служението, те са ключ към Книгата на Живота, т.е. към съзнанието на Бога в човека. Затова Ваклуш казва, че Децата на Деня не са вестители, а освободители! Те не благославят, а носят будност на човечеството. И Учителя ги нарече клада на свободата!

Децата на Деня са една нова валенция на душевно сродяване – йерархия на събожници!

Характеристика: Прозвището Деца на Деня е характеристика, а не биография. Децата на Деня – както казва Ваклуш – са съвест, не възраст! Те не са служители на религии или на школи на философи и не се развиват поради еволюционна потреба, а поради необходимостта от Божественост. Основните белези на Децата на Деня са жертва и отговорност, за да вършат служение във Всемирния олтар. Те служат без Себе си, за да имат Себе Си! Затова поздравът им е „Да бъдем!“, а задачата им е да изведат Бог от себе си. Те ходят Пътя на Христос, Когото Ваклуш определя като: живяно човечество и осъществена Божественост!

Така Децата на Деня ще осъзнават универсалната себичност: Аз и Той сме едно!, за да осъществяват Мирово битие!

Задача: Децата на Деня носят скалата на Знанието, а не таблиците на Добродетелта. На тях е поверено Учението Път на Мъдростта и то е тяхната единствена трапеза и причастие! Тяхната основна задача е да съхранят и усвоят Знанието на Мъдростта, за да го представят пред човечеството.

Още при създаване на Обществото Път на Мъдростта са поставени тези елементи – да се работи за съхраняване и усвояване Знанието на Мъдростта, заради човечеството, израстващо в събожничество!

Така че идеята е чрез своята дейност Децата на Деня да въззоват хората на път за събожници, на път за одухотворяване на материята и обожествяване на човека. Но преди всичко трябва да освободят човечеството от минало заради бъднината – да го освободят от канони на отживени вече религии, от почитания на светци и богове, от конфликта между добро и зло, от идеите за грях и възмездие…

Децата на Деня са Пътят, по който развиващият се човек ще стане Съсътворител на своя Творец!

Да благодарим за дадената ни възможност да бъдем Деца на Деня и за прозвището, което Учителят Ваклуш Толев ни даде!

Списание „Нур“ 2/2012

Из изложението на Главния редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта по повод празника на Децата на Деня – 13.10.2012 г.