Да бъдем Дом на Мъдростта!

Дом на Мъдростта трябва да бъде изграден първо у нас!

Нарекохме го храм без догми!

Домът на Мъдростта е нашият духовен пристан! Той не е само храм на моление – Домът е тайнство! Този Дом е храм на служение без Себе си. Той е един първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди!

Обучителната система на Дома на Мъдростта е: Свобода от минало!

Колко същностно Пътят на Мъдростта е зидал този Дом на Мъдростта, който сега имаме! Защото там, в този Дом, е достатъчно да знаем, че когато мълвим Молитвата, ние не правим само поклонение – ние реагираме на идеята за свобода от еволюция.

**Домът на Мъдростта е приложност с приложна воля! **Той е усвоен образ на Децата на Деня в приложността. Когато този Дом е вътре в нас, тогава ние наистина имаме един нов път и наистина бихме могли в този Дом на Мъдростта да отидем и да осветим.

Домът на Мъдростта е скрижала на бъдността!

Тежката задача на Децата на Деня е, че на този Дом, на който дадоха образ, дават и подобие, защото той е хранилница на Духа. Децата на Деня има какво още да вземат от трапезата на Мъдростта. Тяхната потреба за знание е вложена в един израз: Знаещият е повече от безгрешния!, тяхната идея да дадат свобода на бъдното от това, което хилядолетията сложиха като култура на добродетелите, е жертвеният им път.

Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението!

Домът на Мъдростта е Алма-матер. Той е бъдната академия на знанието, материализираната същност на Учението Път на Мъдростта!

Човекът е бог в развитие!; Чуждата вина не е наша невинност!; Човекът е наш събожник! – само тези тайни да утвърдим в бъдещето на взаимността, те са нашата свобода; само това да изразим, то е нашето поведение на признание на Дома на Мъдростта.

Да дадем на Дома събожничество в реалност, да го направим жива част от себе си!

Домът на Мъдростта е една аурна общност, в която всеки в потребата си, всеки в тревожността си може да отиде. **Домът на Мъдростта е майчини скути – за закрила, служение и бдение! **Той е приют на онези, чиято будност им дава основание да кажат, че няма страдание, а има развитие! Свърши времето на обучението на добродетелите, за да бъде изведена Книгата на Живота в олтарно познание, а оттук и идеята за ново небе и нова земя.

Знамение трябва да бъде Домът на Мъдростта със своя олтар Книгата на Живота!

Който може да направи Книгата на Живота, т.е. съзнанието на Бога, свой олтар – дом е вече на Мъдростта. А това той може да придобие само с Учението Път на Мъдростта. Тази олтарна тайна – Книгата на Живота, ще може постепенно да бъде четена, да бъде усвоявана възможността да се снема печат след печат, за да се осъществи това велико тайнство, наречено Служение!

Отговорността на служение без Себе си, това е поведението, което трябва да има Домът на Мъдростта!

И тогава всеки според дарението си, или властното тронство на даден Лъч, нека осъществи Себе си. Не като чакана награда! Да направим така, че Домът на Мъдростта, в съчетание със Седемте Лъча, да събужда потребния Бог в живот!

Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител!

Идеята да имате Дом на Мъдростта – Децата на Деня са, които ще я осветят, които трябва да я обранят, да я защитят, да я напълнят с богатството на плода на Учението.

Мировото съзнание е хлебната трапеза на Децата на Деня.

Домът на Мъдростта е присъствие в Универсалното съзнание – съзнание, в което принадлежим!

Учителят призова: Да няма заник за този Дом на служението! Вашият път е неговата святост; Вашата жертва е неговата вечност; Вашият живот е неговото тайнство Възкресение!

Децата на Деня е необходимо да научат измеренията на дълга, отговорността на Служението, и поносимостта на жертвата!

А когато пътникът е благословен, Пътят става свещен!

Дай ни: Нови пътища и в нови Домове на Мъдростта да ходим и осветим!

Съставено от Творчески клуб към Дом на Мъдростта