Агни Йога

Агни Йога

Върху Агни Йога: §4

Простоватостта не е невежество, тя е контактност с истината – такава, каквото е за съответната душевност.
Агни Йога

Върху Агни Йога: §3

Убедеността идва тогава, когато е пълно съзнанието за прозрение, а не доказателството на ума, което утре, дошло от друга страна, ще събори всички аргументи.
Агни Йога

Върху Агни Йога: §2

Едно знание на ума може да даде формула, но едно знание на интуицията може да даде прозрение, а едно откровение може да даде истина!
Агни Йога

Върху Агни Йога: §1

С първия параграф ни са отворени вратите на Светая Светих, на олтара. Защото тайната е в идването на новия Миров Учител – Майтрея.
Агни Йога

Върху Агни Йога: Въведение

Агни Йога е една нова формула, един нов ключ пред вратата на човечеството в неговото храмуване, в неговото религиозно битиейно поклонение, изповядване, търсене.