Начало Творчески клуб

Творчески клуб

Миров Кундалини

2020 г. – Година на себеотрицанието!

Чрез Посланията на Планетния Логос за първите четири периода се дава нов поглед на знанието от предишните Духовни вълни, оценява се наученото, коригират се пропуските в традицията.
Будност

В Дома на будността

Будният присъства тотално във всеки един миг. Той е това, което е - божествен. И това е неговото априорно състояние, неговата природа.

От стихосбирката „Колкото тишината“

Ще придойде вятър и като топла длан ще събуди листите –плахи „може би“. А над клонитеще е слънце и…и ще бъде „да“.
Списание НУР

Светителят Нур

Какво залагам още на панаира ти, живот? Качих ли всичко в старото виенско колело?! И ето, че в гримьорната, с износените маски на лицето просия нетленната и вечна светлина на НУР.
Списание НУР

На списание „Нур“

Нотирам симфония огнена! Непояждащият Огън гори! Душата ми – търсеща, молеща, застана пред Небесни врати!
Ден на Мировия Учителvideo

27 ноември – Ден на Мировия Учител

Нека 27 ноември приемем като признание на Мировостта, независимо от нашите вярвания! Винаги ще имаме нужда от Бог и от пратеници, прокарващи духовни бразди.
Дом на Мъдросттаvideo

Да бъдем Дом на Мъдростта!

Дом на Мъдростта е приложност с приложна воля и усвоен образ на Децата на Деня в приложността. Домът на Мъдростта е присъствие в Универсалното съзнание.
Да бъдем

Да бъдем

На Ваклуш Толев Като хляб насъщни ти си ни потребен. Като боров въздух от родопски дробове. А словата ти са – на вълната гребен, с Мъдростта – родителка на всички светове. И чрез тебе вкусих знания предвечни от синтез на...
Децата на деня

Децата на Деня

На моите събожници! За кой ли път на тази планета започна възходът на Слънцето! Своите пътници Денят призова – будни бяха те на зазоряване… А после име им даде: Деца на Деня! Самосъзвани във идеята да знаят, в молитвата мълвят не...
Тих шепот

Тих шепот

Тих шепот и напевен ритъм, Тържественост и тайнство и воля на Всемира. Как искам да повторя Божествената мъдрост, но устните не могат, думите не стигат. Боли ме, че не мога да разбирам и все пак  слушам, слушам... Елена Пеева
Деца на Деня

Децата на Деня – Нов тропар

Пътят на Мъдростта дава свобода от миналото!; Децата на Деня – клада на свободата!; Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена!
Самост

Самост

Път на освобождаване е самостта. Сам! Човек трябва да се освободи от поселниците си. Когато искате да творите, колкото човек е по-сам, толкова повече може да твори.