Начало Път на Мъдростта Празници на Мъдростта

Празници на Мъдростта

Празници на Учението Път на Мъдростта

Списание НУР

За списание „Нур“

На 13 февруари 1993 г. започва своя живот авторовото списание на Ваклуш Толев „Нур“. Затова 13 февруари е един от празниците на Учението Път на Мъдростта.
Доц. д-р Кирил Колигов, Главен редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта

Посланията – зов за служение и бдение

Посланията са енергия на Мировото съзнание, която може да бъде уловена само от Логосов Син чрез вътрешно откровение на съпричастност с Планетния Логос.

Празници на Учението Път на Мъдростта – интервю с Ваклуш Толев

Празниците йерархират съзнанието на човека под въздействието на Духовните вълни – от голия Адам до разпнатия Иисус.

Възкресението като нова планетна идея

Възкресението не е чудо, а духовно възземане. Възкресението е идея за одухотворяване на материята и за обожествяването ни. В социален план Възкресението е идея за безсмъртието и за съпричастност с Всемирността.
Petar Nikolov

Да изживеем Възкресението като метаморфоза!

Чрез културата на Възкресението правим битие Откровенското знание. А то е, че човекът е бог в развитие, че именно събожник е името на човека днес – човека в Духовната вълна на Мъдростта.
Доц. д-р Кирил Колигов, Главен редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта

Каква е връзката между Мъдростта и Възкресението като енергия и като Светлина?

Учителя Ваклуш ни остави един завет – да се поздравяваме с: „Да бъдем“! Да бъдем не само днес, а в цялата си планетна еволюция, със светлината на Възкресението. Защото Възкресението е върхът на планетната еволюция!