Начало Път на Мъдростта

Път на Мъдростта

Символен знак на Мъдростта

Символният знак на Мъдростта

Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта – гор­ната част на Християнския кръст, е равнобедрен правоъгълен триъгълник с вписаната в него Змия.
Списание НУР

За списание „Нур“

На 13 февруари 1993 г. започва своя живот авторовото списание на Ваклуш Толев „Нур“. Затова 13 февруари е един от празниците на Учението Път на Мъдростта.
Доц. д-р Кирил Колигов, Главен редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта

Посланията – зов за служение и бдение

Посланията са енергия на Мировото съзнание, която може да бъде уловена само от Логосов Син чрез вътрешно откровение на съпричастност с Планетния Логос.

Празници на Учението Път на Мъдростта – интервю с Ваклуш Толев

Празниците йерархират съзнанието на човека под въздействието на Духовните вълни – от голия Адам до разпнатия Иисус.

Възкресението като нова планетна идея

Възкресението не е чудо, а духовно възземане. Възкресението е идея за одухотворяване на материята и за обожествяването ни. В социален план Възкресението е идея за безсмъртието и за съпричастност с Всемирността.
Petar Nikolov

Да изживеем Възкресението като метаморфоза!

Чрез културата на Възкресението правим битие Откровенското знание. А то е, че човекът е бог в развитие, че именно събожник е името на човека днес – човека в Духовната вълна на Мъдростта.
Доц. д-р Кирил Колигов, Главен редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта

Каква е връзката между Мъдростта и Възкресението като енергия и като Светлина?

Учителя Ваклуш ни остави един завет – да се поздравяваме с: „Да бъдем“! Да бъдем не само днес, а в цялата си планетна еволюция, със светлината на Възкресението. Защото Възкресението е върхът на планетната еволюция!