Начало Доктрини на Мъдростта Човекът – pазвиващ се бог

Човекът – pазвиващ се бог

събожник – прицел за общност и път

Събожникът – прицел за общност и път

В Третото хилядолетие човечеството трябва да приеме едно ново съзнание за другия, а именно, че той не е враг, а е събожник.
Детето в нас

Детето в нас

Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев твърди, че децата са израз на първичното в неговата чистота, когато умът още не прави своите пресмятания. Именно липсата на мисловни спекулации определя дадена личност като притежаваща невинността на дете.