Тайни на Битието

Дървото на Живота

Дървото на Живота

Дървото на Живота е енергията на безсмъртието. Плодът от Дървото на Живота е човешкото бленувано единство с Отца - той носи безсмъртие и живот в Бога.