Начало Доктрини на Мъдростта

Доктрини на Мъдростта

video

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовната вълна – на Правдата, внася размерността като поведение на повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.
video

Духовна вълна на Митологията

Втората Духовна вълна – на Митологията, е битка за хармония. Битка с хаоса, от който след това могат да се извеждат доктрини, може да се създава ред.
video

Духовна вълна на Сътворението

Първата Духовна вълна на Сътворението, изгражда света и човека. Културата на Сътворението е първата борба на човека за Себе си – битката е да стане личност!

Възкресението – Живот

Предварата за едно Възкресение е дадена още в светите Евангелия и осъществена от белязания Син на човечеството и на Бога Иисус Христос. За да стане едно Възкресение, би трябвало да има една Тайна вечеря. Там се говори за преобретението на светите дарове, които след това влизат в института Църква.
video

За Духовните вълни — Въведение

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога! Духовните вълни са една хронология на Космичния и човешкия Дух!
Учител, учение, ученик

Учител, Учение, Ученик

Учител не идва с цел, а със задача на служение. Учителят съветва, но не наказва; Учителят благославя, но не иска благодарности.
Децата на Деня като мирова необходимост

Децата на Деня като Мирова необходимост и историческо битие

В Първото Послание от 7-и период, т.е. в 25-ото Послание, което е от 2002 г., се призовава: Деца на Деня, вие сте Мирова необходимост и историческо битие! В тълкуването на този призив в книгата...
Книгата на Живота

Доктрината на Живота в Учението Път на Мъдростта

За пръв път Духовната вълна на Мъдростта ни облива с енергии не за съществуване, а за живот – живее само Бог, човекът съществува!
Дървото на Живота

Дървото на Живота

Дървото на Живота е енергията на безсмъртието. Плодът от Дървото на Живота е човешкото бленувано единство с Отца - той носи безсмъртие и живот в Бога.
събожник – прицел за общност и път

Събожникът – прицел за общност и път

В Третото хилядолетие човечеството трябва да приеме едно ново съзнание за другия, а именно, че той не е враг, а е събожник.
Детето в нас

Детето в нас

Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев твърди, че децата са израз на първичното в неговата чистота, когато умът още не прави своите пресмятания. Именно липсата на мисловни спекулации определя дадена личност като притежаваща невинността на дете.