Афоризми

Кръщение и Самокръщение

Кръщение и Самокръщение

Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации! Самокръщението на човека в собствената му гробница – плътта, е пътят на надгробната властност!
Абсолют

Абсолют

Каквито и характеристики да даваме на Абсолюта, ще Го умалим. Нищо не може да се прибави към Абсолюта, нито да се вземе от Него.
Миров Логос

Миров Логос

Логосът е парламентьорът между Ненаименуваното и Пракрити! Логосът – еманираният от Неопределеното, слага ритмичната Си воля в Сътворението.
Миров Кундалини

Миров Кундалини

Кундалини е най-висшата енергия – еманация на Същността! Мировият Кундалини е висшата духовна сила, образът на Нищото във всичкото!
Списание НУР

Списание „Нур“

Списание Нур е съвместимост между знание и Откровение. Списание Нур е свещен потир на Учението на Мъдростта! Списание Нур е олтар за служение на Мъдростта.
Рождество

Рождество

Рождеството е духовно поведение, което преобразява човека в Месия! Рождеството е първото посвещение, чрез което се демонстрира Духа.
Послания на Планетния Логос

Послания на Планетния Логос

Посланията на Планетния Логос са същност на Мировата божественост! Посланията са пулс от сърцевината на Космичното същество!
Душа

Душа

Душата е символът на Бога в човека! Душата е най-голямата ценност, която Бог е дал на човека – единственият свидетел на безсмъртието.
Миров Учител

Миров Учител

Учителят няма цел, Той има служение – целта ограничава, служението разгръща! Мировият Учител е осъществена пулсация на Мировото съзнание!
Дом на Мъдростта

Дом на Мъдростта

Домът на Мъдростта е материализирана енергия на Учението Път на Мъдростта! Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител!
Децата на Деня

Деца на Деня

Децата на Деня са Мирова необходимост и историческо битие. Децата на Деня са пътят, по който развиващият се човек ще стане Син на своя Отец.
Животът е цялата плътност на Богоосъществяването!

Живот

Животът е цялата плътност на Богоосъществяването! Животът е Богоприсъствие – само Бог може да присъства в Целостта! Животът е вечен и невечен, защото е непреходен, но в преходност се осъществява. Животът е най-неопровержимата същност...