Начало Ваклуш Толев За Културата на Мъдростта

За Културата на Мъдростта

Съработниците на Нур

Кой е съработник на „Нур“? Всеки, поревнал за живото Слово; всеки, услужил с техническо, художествено или словесно умение; всеки, прочел и потърсил Път. Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Няма зло, има нееволюирало добро дава възможността да се разбере, че може да се надмогне всяко препятствие.
Символен знак на Мъдростта

Мъдростта – духовен път

Мъдростта е една орисана съдбовност, която следва повелението на Висшия божествен свят в неговото присъствие във всички пластове.
Послания на Планетния Логосvideo

Послания на Планетния Логос, енергетично свързани с 2019г.

2019 г. е енергетично свързана с вторите Послания от всеки период. Те отговарят за менталното израстване и овладяване на Егото.
video

Послание на Бдението

Слово на Ваклуш Толев, 21 декември 2002 г., Дом на техниката, гр. Пловдив
video

Послание на Служението

Слово на Ваклуш Толев, 20 декември 1998 г., Дом на техниката, гр. Пловдив
video

Ваклуш Толев за правата на душата

Ваклуш Толев предлага да се разшири охранителната сила на Всеобщата Декларация за Правата на Човека, като се допълни с клауза за права и на душата.
Ваклуш Толевvideo

Интервю с Ваклуш Толев: Човекът – бог в развитие

Бог е това, което стои над нас и което заради самите нас се е вложил в нас. Нашето признание е да изведем вложената инволюционност.
video

Ваклуш Толев: „Културата е обществена молитва“

Културата е обществена молитва! Всеки се моли по своему – един със свещица, друг с тамянче, трети с кандилце, четвърти с мълчалива молитва, както нашият исихазъм ни научи… Всичко това е една обща молитва.
video

Интервю с Ваклуш Толев за Възкресение

Възкресението е една нова психология, която създаде в поведението на християнското Учение Самокръщение в идеята Синът Човеческий да стане Син Божий, а след това и Единосъщ със Своя Отец.
video

Ваклуш Толев: Възкресението е надгробна властност

Милен Цветков: Има някаква, много така (Как да я нарека сега? Дали ще намеря подходящата дума? Но…), да кажем, любопитност, и някаква такава наивна любопитност в желанието на човек да осмисли живота си. Ваклуш Толев:...
video

Ваклуш Толев за вярата, религията и Възкресението

Вяра Анкова: Достоевски казва, че ако Господ не съществува, значи всичко е позволено. Това може би е обяснението защо в края на ХІХ и началото на ХХ в. се появяват най-яростните атеистични философии. Въпреки...