Начало Ваклуш Толев

Ваклуш Толев

Съработниците на Нур

Кой е съработник на „Нур“? Всеки, поревнал за живото Слово; всеки, услужил с техническо, художествено или словесно умение; всеки, прочел и потърсил Път. Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Няма зло, има нееволюирало добро дава възможността да се разбере, че може да се надмогне всяко препятствие.
Символен знак на Мъдростта

Мъдростта – духовен път

Мъдростта е една орисана съдбовност, която следва повелението на Висшия божествен свят в неговото присъствие във всички пластове.
Кръщение и Самокръщение

Кръщение и Самокръщение

Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации! Самокръщението на човека в собствената му гробница – плътта, е пътят на надгробната властност!

Пожелания

Неграмотността е простимо незнание, невежеството е непростимо знание.
Абсолют

Абсолют

Каквито и характеристики да даваме на Абсолюта, ще Го умалим. Нищо не може да се прибави към Абсолюта, нито да се вземе от Него.
Миров Логос

Миров Логос

Логосът е парламентьорът между Ненаименуваното и Пракрити! Логосът – еманираният от Неопределеното, слага ритмичната Си воля в Сътворението.
Миров Кундалини

Миров Кундалини

Кундалини е най-висшата енергия – еманация на Същността! Мировият Кундалини е висшата духовна сила, образът на Нищото във всичкото!
Списание НУР

Списание „Нур“

Списание Нур е съвместимост между знание и Откровение. Списание Нур е свещен потир на Учението на Мъдростта! Списание Нур е олтар за служение на Мъдростта.
Рождество

Рождество

Рождеството е духовно поведение, което преобразява човека в Месия! Рождеството е първото посвещение, чрез което се демонстрира Духа.
Ваклуш Толев

Молитва преди хранене

Господи, прииди и благослови трапезата на твоите чеда! Благодарим Ти за благата, които ни даваш за Път и живот и за мъдростта, с която ни учиш...
Послания на Планетния Логосvideo

Послания на Планетния Логос, енергетично свързани с 2019г.

2019 г. е енергетично свързана с вторите Послания от всеки период. Те отговарят за менталното израстване и овладяване на Егото.