Абсолютът Самият за Себе Си е Причина!

  • Абсолютът не може да бъде Нещо, Той атрибути няма!
  • Каквито и характеристики да даваме на Абсолюта, ще Го умалим.
  • Нищо не може да се прибави към Абсолюта, нито да се вземе от Него.
  • Самозатвореното Цяло без демонстрация не може да създаде развитие.
  • Абсолютът е Мировата Същност, която излъчва енергия – Безпричинният създава причинния живот.
  • Енергията на Абсолюта прави Боговете – не Сътворителят.
  • В Нищото стои всичко и във всичко стои Нищото, Което е всичката Цялост.
  • Абсолютът няма минало и бъдеще, Той има само настояще.
  • Само една тайна има Еволюцията – неизчерпаемостта на Безпричинната Причина!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here