2020 г. – Година на себеотрицанието!

Вселената и човека, като част от нея, се развиват циклично. Един цикъл може да продължи милиарди години (в случая, когато говорим за манвантарите и еони в живота на Мирозданието), друг цикъл може да бъде годишен, месечен, седмичен, дневен дори, когато говорим за човешкото измерение.

Цикличността на Духовните вълни е хилядолетна – минават хиляди години преди прииждането на поредната Вълна. Изливът на енергии за преобрат обаче във всяка нова Духовна вълна също има своя цикличност, като пълният цикъл на този излив от Планетния Логос към човека във Вълната на Мъдростта е 28 години, в което време са ниспослани 28 Послания на Планетния Логос, формулирани и дадени ни от Ваклуш Толев и публикувани в „Беззаветен Завет“. В рамките на тези 28 години Посланията са групирани в седем четиригодишни периода.

Общ принцип, когато започва нов цикъл в еволюция, е, че независимо от продължителността му, той започва с преговор, преосмисляне на наученото в предходните цикли, но от висотата на новото.

Така чрез Посланията на Планетния Логос за първите четири периода (1978-1993 г.) се дава нов поглед на знанието от предишните четири Духовни вълни, оценява се наученото, коригират се пропуските в традицията. Само съпоставката на имената на Посвещенията според Християнството (Вълната на Любовта) и Мъдростта е достатъчно показателен:

ПОСВЕЩЕНИЕЛЮБОВМЪДРОСТ
ПЪРВОРождествоДуховно пробуждане Път на събудена и зрима отговорност
ВТОРОКръщениеСвобода от минало Свобода от властта на минали религиозни съзнания
ТРЕТОПустинятаОвладяване на мисълта Подготовка за бъдеще, чрез свобода от минало
ЧЕТВЪРТОПреображениеУтвърждаване на Учението на Мъдростта Себеотрицание (Свобода от себе си)
ПЕТОРазпятиеСамокръщение
ШЕСТОВъзкресениеЗрим теогон
СЕДМОВъзнесениеСъ-Сътворител

Така поставяме началото на поредица от материали, в които си поставяме за задача да разгледаме основните идеи вградени в Послания на Планетния Логос в Духовната вълна на Мъдростта.

Емил Чобанов
Автор

Емил Чобанов

Председател на Фондация “Духовна вълна”