Рождеството е предизвестие за осъществяване на Духовна вълна!

  • Рождеството е духовно поведение, което преобразява човека в Месия!
  • Рождеството е белег на Посветеността.
  • Рождеството е смут – една велика тревога в човешката история.
  • Рождеството разкъсва гръдта на Небето и отваря утробата на Земята.
  • Рождеството е първото посвещение, чрез което се демонстрира Духът.
  • Рождеството не е по законите на кармата и прераждането – то е обличане в Универсалното съзнание.
  • Великата тайна на Рождеството е предназначението да се роди Бог.
  • Рождествата са единични и в историята, и в душата на човека.
  • Роденият има правото да се прероди за Рождество!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here