Посланията на Планетния Логос са същност на Мировата божественост!

  • Посланията са пулс от сърцевината на Космичното същество!
  • Посланията са взети от Бог Отец тайни на битието.
  • Посланията на Планетния Логос са Откровение на Мировото съзнание.
  • Посланията са житейски олтари, идеи за нов живот и път за осъществяване.
  • Посланията са Логосово присъствие, адресирано в Миров и личен план.
  • Посланията на Планетния Логос са приложността на прозрението за Богоживот.
  • Посланията са култура на Богознанието в ритъма на осъществяване на човека.
  • Посланията са израз на съхранена тайна, идеи за обожествяване.
  • Логосовите Послания са Откровения за Живот – те са среща на Божията човечност с Човешката божественост!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here