Мировият Логос е Диханието на Абсолюта!

  • Логосът е парламентьорът между Ненаименуваното и Пракрити!
  • Логосът е Първопричината, раждаща света.
  • Активността е проява на Проявеното, динамиката – на Непроявеното.
  • Абсолютът еманира енергията за Сътворението, а Логосът я трансформира в битие за Себе Си.
  • Логосът е изворът на предживота като организирано съществование на цялата Космичност.
  • Логосът – еманираният от Неопределеното, слага ритмичната Си воля в Сътворението.
  • Логосът е една абсорбирана енергия на Абсолюта – оформеното съзнание за Творчество.
  • Логосът участва в целия цикъл на битието, Той създава неговите форми.
  • Мировият Логос еволюира, само Абсолютът – не!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here