• Душата е символът на Бога в човека!
  • Душата е най-голямата ценност, която Бог е дал на човека – единственият свидетел на безсмъртието.
  • Духът е същност на Бога, душата – субстанциалност на човека.
  • Чрез душата Духът се осъществява в човека – Духът през душата излива своята светлина!
  • Битието на душата, изразявано в поведение, създава душевността, която одухотворява материята.
  • Чрез душата се водят инволюционния и еволюционния процеси.
  • Душата свидетелства за Бога, защото тя е посредникът между тялото и божествеността.
  • Чрез душата човек съзнава Бог в себе си.
  • Във всяка религия човекът е различен, но в душата си е само един – божествен!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here