• Децата на Деня са новата йерархия на служението – във Вълната на Мъдростта!
  • Децата на Деня са мистична революция.
  • Децата на Деня са Мирова необходимост и историческо битие.
  • Децата на Деня като Мирова необходимост не са предмет на национална воля, а на планетна принадлежност.
  • Стратегията на Децата на Деня е да дадат Знанието на Мъдростта, а тактиката – да го усвоят.
  • Децата на Деня не са вестители, а освободители.
  • Деца на Деня е йерархия на осъществяващия се бог в развитие.
  • Децата на Деня са пътят, по който развиващият се човек ще стане Син на своя Отец.
  • Шестата подкоренна раса се ражда сега – чрез Децата на Деня!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here