Ваклуш Толев за правата на душата

Ваклуш Толев предлага да се разшири охранителната сила на Всеобщата Декларация за Правата на Човека, като се допълни с клауза за права и на душата. Така ще се пази духовната цялост на човека от оскърбление и убийство чрез словото, защото за душата нито острието, нито което и да е оръжие имат сила. Приложената анатема – проклятие и отлъчване, е най-тежката лична духовна покруса и най-оскърбителната характеристика за националния и исторически дух.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here