Събожникът е новото име на човека бог в развитие!

  • Събожникът е единство – съ-плът и съ-Дихание, родени от Сътворителя!
  • Всеки човек е същност от Бога – затова е не събожественик, а събожник.
  • Събожникът е Бог, Когото търсим в себе си, изведен в лицето на другия.
  • Събожничеството е сътрудничество не като качество, а като същност.
  • Събожничеството не е морална идея, а култура – моралът еволюира, събожникът се осъществява.
  • Събожник не е символ, а духовна отговорност – събожничеството е прицел на общност и Път.
  • Събожникът е изведена Богоподобност – освободената свещеност.
  • Събожникът има само един дълг: Служение без Себе си.
  • Събожникът е себе-Творец и съ-Сътворител!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here