Природата е материален израз на духовни потреби

  • Природата е диханието на Еволюцията!
  • Природата не е само предметност, а и психологически феномен.
  • Природата е видимият лик на Бога.
  • Статиката на Природата е осезаема в динамиката на вътрешната `и пулсация.
  • Природата е безжалостна, но не и жестока – тя руши, за да сътворява.
  • Природата като жива същност пулсира и еволюира.
  • Всичко в Природата е изходно от Единната същност и се приспособява в развитието.
  • Природата демонстрира проявата на Духа в един-единствен закон – органичния, по който всичко се развива.
  • Природата е жив организъм, който изживява болезнености в йерархията да усъвършенства материята си!

Ваклуш Толев

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here