Животът е цялата плътност на Богоосъществяването!

  • Животът е Богоприсъствие – само Бог може да присъства в Целостта!
  • Животът е вечен и невечен, защото е непреходен, но в преходност се осъществява.
  • Животът е най-неопровержимата същност и най-реалният образ на Бога.
  • Живот има и преди Сътворението – ако няма Живот, не може да има идея за Сътворителство.
  • Животът е единен и непреривен, проявите му са многолики и преходни.
  • Животът е, който иска, йерархира и узаконява.
  • Животът е Бог в Еволюцията.
  • Не Животът обслужва Еволюцията – Животът се обслужва от Еволюцията.
  • Само Животът е непобедим – другото е потреба на Еволюцията!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here