Нови публикации

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Бележка на Редакцията на Фондация Духовна вълна. На 18 март 2023 г. бе публикувано интервю на Лияна Фероли с Йордан Епитропов, водещ на Школа...

ДЕН НА ОТГОВОРНОСТ

Маргарита Инджова: Г-н Толев, Ваша е идеята да се създаде Дом на безсмъртните българи – на тези, които не могат да бъдат затрити в...

97 години от Рождеството на Ваклуш

  ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ И МИРОВИТЕ УЧИТЕЛИ   Мировият Учител демонстрира една Духовна вълна, за да смени пулсацията на еволюцията!  Духовните вълни са еманация на Планетния Логос – една...

2020 г. – Година на себеотрицанието!

Чрез Посланията на Планетния Логос за първите четири периода се дава нов поглед на знанието от предишните Духовни вълни, оценява се наученото, коригират се пропуските в традицията.
video

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовната вълна – на Правдата, внася размерността като поведение на повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.

В Дома на будността

Будният присъства тотално във всеки един миг. Той е това, което е - божествен. И това е неговото априорно състояние, неговата природа.
video

Духовна вълна на Митологията

Втората Духовна вълна – на Митологията, е битка за хармония. Битка с хаоса, от който след това могат да се извеждат доктрини, може да се създава ред.
video

Духовна вълна на Сътворението

Първата Духовна вълна на Сътворението, изгражда света и човека. Културата на Сътворението е първата борба на човека за Себе си – битката е да стане личност!

„Здравей, Здраве!“ (интервю)

Българският народ е предназначен да даде на света идеята за Единството – както със Сътворителя ни, така и със сътвореното от Него.

Послания на Планетния Логос – Въвеждащо Послание (1977 г.)

Посланието започва идеята за култивизация на тялото — като одухотворена материя; на мисълта — като изворна чистота; на душата — като възкръсваща духовност.

Послания на Планетния Логос – 1-во Послание (1978 г.)

С Посланието за 1978 г. будността ви вика в отговорност! Това, което е вашата обреченост, то е и родилната ви пътека.

Послания на Планетния Логос – 2-ро Послание (1979 г.)

Посланието (за 1979 г.) събужда азбучно обучение! А будните създават процента на признанието за висота.

Послания на Планетния Логос – 3-то Послание (1980 г.)

В Посланието (за 1980 г.) е тезата за просперитета на духовното зрение! Единствено прозрението дава вярна оценка за битието!

Послания на Планетния Логос – 4-то Послание (1981 г.)

Благодарност за благата е особен род надмога над плътта. Благодарността попълва битието и се изразява със слово, тя е взаимно проникване.

Послания на Планетния Логос – 5-то Послание (1982 г.)

Тайната на Знанието сега е нашата голяма отговорност — отговорността по отношение на Знанието е не ограмотяването, а посвещението!

Послания на Планетния Логос – 6-то Послание (1983 г.)

Смисълът на Посланието за 1983 г. е осветяване на развитието със Знанието, което е необходимо, за да срине подпорите на земното притегляне.

За културата на Мъдростта

Съработниците на Нур

Кой е съработник на „Нур“? Всеки, поревнал за живото Слово; всеки, услужил с техническо, художествено или словесно умение; всеки, прочел и потърсил Път. Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Няма зло, има нееволюирало добро дава възможността да се разбере, че може да се надмогне всяко препятствие.

Мъдростта – духовен път

Мъдростта е една орисана съдбовност, която следва повелението на Висшия божествен свят в неговото присъствие във всички пластове.
video

Послания на Планетния Логос, енергетично свързани с 2019г.

2019 г. е енергетично свързана с вторите Послания от всеки период. Те отговарят за менталното израстване и овладяване на Егото.

Кръщение и Самокръщение

Кръщението е получаване на име, което сменя вибрации! Самокръщението на човека в собствената му гробница – плътта, е пътят на надгробната властност!

Върху Агни Йога: §4

Простоватостта не е невежество, тя е контактност с истината – такава, каквото е за съответната душевност.

Зодии – обобщение

Всеки носи в себе си всички зодии!

Пожелания

Неграмотността е простимо незнание, невежеството е непростимо знание.