{.Site.Params.hero.hero__title}}

Знаещият е повече от безгрешния

Фондация „Духовна вълна“ работи за разпространяване Мъдростта на Мировия Учител Ваклуш, която дава ново знание за живота и ни припомня за вложената у нас божественост, за да ни поведе към едно по-светло бъдеще в Третото хилядолетие

Кодът на възмездието

Кодът на възмездието

За любителите на криминални истории, загадки и обрати: тази книга е за вас! “Кодът на възмездието” е роман, който ще задържи интереса ви до последната страница!

Кой е Учителя Ваклуш?

Кой е Учителя Ваклуш?

Биографията е „роди се – умря“, а характеристиката е присъщно владеене на възможности, с които се прави култура и се чертае образа на Твореца

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Чрез интуицията може да се откриват и усвояват духовни ценности. Докато чрез ума човек експериментира и изследва, обучава се и се възпитава.

100 години от Рождеството на Учителя Ваклуш

100 години от Рождеството на Учителя Ваклуш

На 7 януари 2023 г. в гр. Пловдив Ви каним заедно да отбележим 100 години от Рождеството на Учителя Ваклуш От 16:00 ч. в културен център “Тракарт” …

Ти знаеш ли какво е вечността

Ти знаеш ли какво е вечността

Ти знаеш ли какво е вечността и нейната протяжна необятност, склонила меко …

Съработниците на Нур

Съработниците на Нур

Нур е дар, който има само едно признание – всеотдайно служение.

97 години от Рождеството на Ваклуш

97 години от Рождеството на Ваклуш

Мъдростта, прокламирана от Ваклуш Толев, е поредната култура на Духовна вълна. Тя, като Култура на Третото хилядолетие, поставя нова идея – за Светлината на Знанието като битка за обезземяване.

Ден на отговорност

Ден на отговорност

Когато един народ принизява стойността на своите чеда, тогава съдбата не им отрежда гроб, но независимо от това величието на тяхното дело си остава безсмъртно!

2020 г. – Година на себеотрицанието!

2020 г. – Година на себеотрицанието!

Общ принцип, когато започва нов цикъл в еволюция, е, че независимо от продължителността му, той започва с преговор, преосмисляне на наученото в предходните цикли, но от висотата на новото.

Духовна вълна на Правдата

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовна вълна – на Правдата, внася размерността като поведение от повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.

Мъдростта - духовен път

Мъдростта - духовен път

Няма зло, има нееволюирало добро

В Дома на будността

В Дома на будността

Будният присъства тотално във всеки един миг. Той е това, което е - божествен.

Духовна вълна на Митологията

Духовна вълна на Митологията

Културата на Митологията събужда въображението и от стихиите ражда безсмъртни богове, за да извика в човека потребата от безсмъртие.

За астрологията и зодиакалните знаци

За астрологията и зодиакалните знаци

Всяко събитие случило се на Земята отразява микрокосмическия план на процесите, протичащи в Космоса.

Зодии – обобщение

Зодии – обобщение

Всеки носи в себе си всички зодии! А всяка зодия е една аурна дреха, в чиято тъкан има и лични нишки, и присъствие на Космичността.

Зодия Риби (20 февруари – 20 март)

Зодия Риби (20 февруари – 20 март)

С енергиите на зодия Риби е възможно да се научим да „плуваме“ между земя и Небе и да изграждаме себе си.

Зодия Водолей (21 януари – 19 февруари)

Зодия Водолей (21 януари – 19 февруари)

Водолеят, тъй като е под знака и водачеството на Уран търси новото, което надхвърля нормите – това е идеята за новите култури.