Нови публикации

Чрез интуицията може да се стигне до истинско познание за себе си и за света

Бележка на Редакцията на Фондация Духовна вълна. На 18 март 2023 г. бе публикувано интервю на Лияна Фероли с Йордан Епитропов, водещ на Школа...

ДЕН НА ОТГОВОРНОСТ

Маргарита Инджова: Г-н Толев, Ваша е идеята да се създаде Дом на безсмъртните българи – на тези, които не могат да бъдат затрити в...

97 години от Рождеството на Ваклуш

  ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ И МИРОВИТЕ УЧИТЕЛИ   Мировият Учител демонстрира една Духовна вълна, за да смени пулсацията на еволюцията!  Духовните вълни са еманация на Планетния Логос – една...

2020 г. – Година на себеотрицанието!

Чрез Посланията на Планетния Логос за първите четири периода се дава нов поглед на знанието от предишните Духовни вълни, оценява се наученото, коригират се пропуските в традицията.

Духовна вълна на Правдата

Третата Духовната вълна – на Правдата, внася размерността като поведение на повеление. Тя влага антитезите добро и зло като принцип на развитие.

В Дома на будността

Будният присъства тотално във всеки един миг. Той е това, което е - божествен. И това е неговото априорно състояние, неговата природа.

Духовна вълна на Митологията

Втората Духовна вълна – на Митологията, е битка за хармония. Битка с хаоса, от който след това могат да се извеждат доктрини, може да се създава ред.

Духовна вълна на Сътворението

Първата Духовна вълна на Сътворението, изгражда света и човека. Културата на Сътворението е първата борба на човека за Себе си – битката е да стане личност!

„Здравей, Здраве!“ (интервю)

Българският народ е предназначен да даде на света идеята за Единството – както със Сътворителя ни, така и със сътвореното от Него.